ZMĚNA JE ŽIVOT

Vážení přátelé, změna je život.
V pondělí, 1. března 2021, oslavíme 5 let od založení WGA. Když jsem na začátku měsíce února avízoval, že WGA obnoví činnost, přemýšlel jsem nad smyslem konfrontace s hloupostí a arogancí moci. Přestože WGA uskutečnilo nádherné akce. které měly velký ohlas, postupem času jsem dospěl k názoru, že nemá význam řešit něco, co je v agónii.

Nebojte se, nevzdal jsem to. Pouze jsem přehodnotil stávající situaci. To, že WGA nebude mít nic společného s FCI jsem vzal doslovně a připravil jsem úplně nový systém běhání na váhu, který se stávajícím systémem nemá vůbec nic společného. Je bezpečnější, šetrnější vůči psům, více koresponduje se Řádem na ochranu zvířat a hlavně je spravedlivější.

Organizační a materiální zabezpečení akce dostálo dílčích změn a úprav, ale systém je 100% jiný. A aby toho nebylo málo, platí to pro obě disciplíny, Track race (FCI dostih) a Field race (FCI coursing). U obojího bude lidský faktor představovat zvedání praporku.

V současné době dokončuji běhací řád WGA, který bude na cca 10 stránkách obsahovat vše potřebné. V žádném případě se nebude odkazovat na žádné cizí zdroje ani je nebude citovat. Vše bude autorské.

Systém jsem již konzultoval s několika lidmi, kteří jsou dostatečně zkušení a setkal se u nich s velkým ohlasem. Myslím si, že by mohl být nadějí do budoucnosti.

Doufám, že nové myšlení zvítězí. Je mě jasné, že bez vaší podpory to nepůjde. Postupně budeme uvolňovat informace. Na začátek dávám důležitou dílčí citaci úvodní části nového řádu:

„Spolek WGA vznikl pro běhání psů ve váhových kategoriích „vlastním, jiným způsobem“, který je chráněn zákonem o duševním vlastnictví. Bez souhlasu WGA je zakázáno tento způsob jakkoliv realizovat.“

Nechci, aby hned zpočátku chytré hlavy začaly něco měnit. Nejdříve se musí systém zkoušet, případně upravovat. V tomto období je pro mě důležité mít věci plně pod kontrolou.

Václav Holoch
Prezident of WGA

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.