WGA-FCI DOPIS


Dopis Prezidenta WGA pana Holocha na FCI, zůstal bez odpovědi!!!

Jílové, dne 12. 11. 2016
Weight Greyhound Association (WGA)
Deklarace

Dobrý den,
jelikož chci předejít chybným interpretacím a zkreslenému pohledu na Weight Greyhound Association, dále jen WGA, dovolte mi tímto dopisem předat tuto oficiální deklaraci.

WGA vznikla jako nezisková organizace mimo působnost FCI pouze z jednoho důvodu a to, že z právního hlediska může komunikovat s FCI napřímo. Podřízené organizace FCI mají přesně daný systém postoupení připomínek a návrhů, který pro danou oblast, kterou chce WGA řešit je absolutně neprůchodný.

WGA, na rozdíl od paralelně vznikajících organizací, které se snaží o revoltu, nikdy neměla v úmyslu o separaci. Cílem je pouze zpracovat a předložit komplexní cca 3letou analýzu, výstupy pro kvalifikované posouzení běhání na váhové limity jako jiné disciplíny. Je to v podstatě paralelně postavené k běhání dle výškového limitu.

Neupírám upřímnou snahu o spravedlnost ve výškových limitech ze strany FCI. Je třeba si ale přiznat, že se to ale zatím plně nedaří. Reakcí ze strany majitelů, kromě osobní nespokojenosti, jsou nekorektní vztahy a úbytek dotčených plemen v dostihovém sportu. Neberme za měřítko mistrovské závody, ale ani tam státy nevyužívají plně daných kvót.

Vznikem „jiné disciplíny“ sledujeme to, že majitelé budou moci lépe optimalizovat svojí volbu vzhledem k anatomii svého psa. Po naší první zkušenosti se například ukazuje to, že jsme očekávali hlavní efekt u velkých psů a ukázalo se, že u PLI efekt nastal opačně, u malých psů. Malí psi jsou v daleko větší nevýhodě. Zároveň se ukazuje, že mnoho práce bude v oblasti optimalizace způsobu a parametrů běhání na váhové limity.

Ta myšlenka není vůbec nová, nová je snaha vše sjednotit, společně nastavit co nejoptimálnější podmínky a tyto řádně vyzkoušet a případně doplnit o další poznatky. Je úplně jasné, že tímto se FCI, potažmo CDL komise nemůže v takovém rozsahu vůbec zabývat. Běhání na váhové limity, bez možnosti ověření a optimalizace, nedá od stolu dohromady žádný odborník.

Jsem ve spojení s lidmi, kteří mají bohaté zkušenosti s tímto druhem běhání a ani ti, nemají doposud jednotné podmínky. Do konce roku připravujeme koordinační dohovory. Právě tito lidé by v rámci jednotného týmu posunuli myšlenku, aby měla vůbec nějaký smysl. Mám osloveno kromě Česka, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Německo, Belgii, Holandsko, Francii. Zatím neřeším Slovensko, Maďarsko a Polsko, neboť mě jde zatím o lidi, kteří mají mimo dlouhodobé dostihové zkušenosti, také poznatky a zkušenosti z běhání na váhové limity. Sděluji to upřímně, abych dal najevo, že veškerou činnost realizuji a budu vždy realizovat ve prospěch FCI. Příčinnou souvislost výskytu zvýšeného počtu nestandardních psů vidím osobně v porušování etického kodexu chovatele a chovatelského řádu. Ale tím se nebudu a nechci nikdy zabývat.

Mám určité náznaky o tom, že jsou prezentovány dezinformace nebo mírně upravené informace o WGA. Považuji to za naprosto přirozený proces. Naše informace jsou řádně uvedené na stránkách www.wgaeu.org, které obsahují veškeré zakládací dokumenty společnosti, operativní informace jsou potom na FB profilu, www.facebook.com/wgaeu/.

Obracím se na vás s prosbou o posouzené možnosti, které jsou obsaženy v FCI Statutes:

  1. MEMBERSHIP AND PARTNERSHIP
    Article 6 Partners
    b) non-member organizations : The FCI can enter into special agreements with other organizations

posouzení možnosti realizovat spolupráci mazi FCI a WGA na dobu určitou, 3 roky, za přesně dohodnutých podmínek. Vyústěním by bylo předložení komplexního materiálu s podkladovou analýzou a optimalizovaným návrhem běhání na váhové limity, zpracovaným na základě sjednocení a optimalizace v průběhu smluvního vztahu.

WGA by se mimo jiné zavázalo k dodržování všech dotčených předpisů a řádů FCI s výjimkou ustanovení nezbytných k běhání na váhové limity. Dále by se WGA zavázalo k průběžným konzultacím, oznamovací povinnosti, zpracovávání a předkládání daných písemností akcí. Souhlasíme s případnou supervizí zástupce FCI na akcích WGA, jeho připomínky bychom akceptovali.  Závazný by byl pro nás etický kodex konat tak, aby nebylo poškozeno jméno FCI.

Nejsme sice vyrovnaný partner vůči FCI, ale vzhledem k právnímu statusu WGA, neziskové organizace a stanovami dané působnosti v oblasti ochrany zvířat a přírody, máme možnost případného jednání na jakékoliv úrovni. Jednání by vedlo k optimalizaci vzniku dostatečného materiálu k řádnému posouzení v orgánech FCI. WGA prohlašuje, že k materiálu, který by byl případně předán a zpracován pro FCI se zřekne veškerých autorských práv a tento bude předán bezúplatně. Žádné další náklady taktéž nebudou požadovány. V okamžiku předání by úloha WGA byla splněna a tato by zanikla.

Děkuji za případnou vstřícnost a ochotu
s pozdravem

Václav Holoch
Prezident WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org