INFORMAČNÍ MEMORANDUM

(aktualizovaná verze 2021)

WGA vznikla v roce 2016 z důvodu sjednotit a aktivizovat veškeré snahy běhání na váhu v Evropě. Ve svých stanovách má, že je to spolek pejskařů, který se zabývá ochranou přírody, zvířat a psími aktivitami s možností aktivně vstupovat a vyjadřovat se k činnostem s tím souvisejícími, může být účastníkem schvalovacích řízení.

Projekt je prezentován jako účinnější ochrana zvířat oproti stávajícímu stavu. Soupeří spolu psi s malými rozdíly ve více váhových kategoriích.

Přes velkou snahu o dohodu s FCI na základě velmi úspěšných akcí v období 2016-2018 (viz sekce ARCHIV), oslovení FCI dopisem (viz sekce DOKUMENTY), jsme nejenom nedostali žádnou odpověď, přestože jsme vydali „DESATERO PŘIKÁZÁNÍ“ (je zajímavé si ho přečíst), ve kterém se jasně hlásíme k součinnosti s FCI.
Naopak, byli jsme nuceni zrušit „NÁRODNÍ ASOCIACE“ v několika zemích z důvodu nespecifikovaného nátlaku. Proto se naše akce začaly řešit centrálně, vlastními silami, formou pronájmu potřebného zázemí a techniky. Jelikož v té době došlo ke zkoušce začlenit běhání na váhu v rámci FCI, nebylo naším úmyslem vytvářet potíže. Rada spolku rozhodla o 3-letém moratoriu a pozastavení aktivity WGA v této oblasti.

Dopadlo to, jak jsem předpokládal, takže rokem 2021 WGA obnovuje svou činnost, tentokráte už ale absolutně samostatně.

Vzhledem ke složité situaci bude rok 2021 sloužit jako přípravný, kdy aktualizujeme a doladíme všechny potřebné dokumenty do nové, samostatné formy. V roce 2022 plánujeme European Championships Track race WGA se zadáváním titulu v příslušné váhové kategorii, v roce 2023 plánujeme European Championships Track race WGA i European Championships Field race WGA.

Může se to někomu nelíbit, ale stávající situace není optimální. Kdo za to může, to nebudu rozebírat, ale my, obyčejní pejskaři to určitě nejsme.

Informační memorandum WGA
bylo schváleno na Členské schůzi
dne 06. 02. 2021

Václav Holoch
Prezident WGA, v.r.