WGA-CdL ODPOVĚĎ

Odpověď (česká verze) předsedy WGA pana Holocha

Vážená paní Stenberg,
Informace uváděné v promo akci vznikly v historickém kontextu. Musí být vnímány v daném čase. Přidám k videu příslušné upozornění. Pokud se to příslušného delegáta dotklo, přidávám vysvětlení a zároveň se omlouvám.

V okamžiku vzniku WGA jsme měli vyhraněný názor na FCI. Mnoho lidí nám dávalo za pravdu a podporovali myšlenku, že konečně někdo koncepčně prosazuje myšlenku běhání na váhy. Začalo nám přibývat více sympatizantů z řad mlčící většiny. To nám potvrdilo, že náš záměr jít v maximálním souladu se vším, co je platné v FCI, je správný.

Vytvořili jsme na stránkách Desatero a Etický kodex, kde jsou naše postoje jasně dané. Máme jasnou strukturu. WGA se vzdalo pořádání vlastních akcí, akce jsou realizované pouze „systémem WGA“, který stanovuje nezbytné odlišnosti od řádu FCI. Žádný vlastní ucelený řád nemáme. Akce zabezpečujeme přes Národní komise smluvně s pořadatelskými subjekty. Je logické, pokud chceme zodpovědně splnit svoje poslání zjistit zájem lidí, shromáždit a sjednotit podmínky a vykonat tak nezbytný víceletý průzkum, který by FCI pomohl ke kvalifikovanému rozhodnutí, musíme mít možnost vycházet z konkrétních akcí. Ale ne jako doposud pořádaných, kdy „ nejde o nic“. Ty mají velmi zavádějící výstupy. Proto akce děláme motivačním způsobem.

O nelibosti vůči našemu původně zamýšlenému názvu jsme se dozvěděli. Problém je v nekomunikaci, bohužel. Zatím jsme vnímaní jako škodná, nikoliv jako subjekt, který chce pomoci. Na to jsme ale připraveni. Je škoda, že musíme vyvíjet zbytečné úsilí jinde, než by bylo potřeba. Nikdo z nás není žádný začátečník, jsem velmi rád, že v týmu jsou zkušení lidé, kteří se „nebojí“. Běžně se setkáváme s postoji, že je to super, ale co na to FCI. Lidé neodevzdávají FCI, ani Vaší komisi reálnou zpětnou vazbu. Skutečnost je trošku jinde. A atmosféra přehnaného respektu nahrává všem problémům.

Na kritiku ohledně názvu, jsme okamžitě zareagovali a název jsme změnili na EUROPEAN DERBY. Naše národní názvy navazují např. CZECH DERBY, ITALY DERBY atd. WGA pouze sleduje dodržování systému běhání na váhu prostřednictvím svého delegáta na akci. Jinak veškerá kompetence je na pořadateli akce. Akce Evropského významu je potřebná z hlediska optimalizace výstupu potřebných dat. Protože očekáváme nelibost v používání slov dostih a coursing ve vztahu ke psímu sportu máme vlastní registrované názvosloví např. RaceTrack nebo RT CZECH DERBY, FieldTrack nebo FT CZECH DERBY. Bohužel i takovými věcmi se musíme zabývat kvůli lidem, kteří nedokáží přijímat jiné názory.

Všichni zkušení pejskaři vědí, kde vznikly stávající problémy s výškami. Etický kodex mi zapovídá pojmenovat věci pravým jménem. Přes mnohaletou, jistě upřímnou a usilovnou snahu FCI záležitost vyřešit, je řešení v nedohlednu. My běhání na váhu definujeme jako vznik jiné disciplíny. Reálně si však připouštím, že budoucnost bude patřit pouze běhání na váhu. Náš úkol skončí předáním podkladů FCI k rozhodnutí o běhání na váhy.

Snažíme se být maximálně vstřícní, ale kde není dialog, tam nemohou být dobrá rozhodnutí. Přál bych si, aby naše činnost byla vnímaná tak, jak je skutečně deklarovaná a ne jak někdo tvrdí.

Mějte se hezky
s pozdravem

Václav Holoch
Prezident WGA
Email: wgaeu.org@gmail.com
Web site: www.wgaeu.org