WGA TRACK RACE & FIELD RACE

Vzhledem ke skutečnosti, že WGA bude realizovat akce zcela separovaně, bude systém zpracován nově.

Předpokládáme dokončení návrhu do 30. 09. 2021 včetně připomínek a konzultací. Rada spolku WGA projedná materiál nejpozději do 30 11. 2021 a předloží ho ke schválení Členské schůzi WGA nejpozději do 31. 01 2022.